Signatur på veg bort frå Bergen

Dei moderne Signatur-toga er for lite fleksible. Trafikkauken på Bergensbanen gjer det aktuelt å gå attende til lokomotiv med enkeltvogner, som er lettare å tilpassa talet på passasjerar.