Ønsker bedre kontroll

Kontrollutvalget i fylkeskommunen ber om en gjennomgang av både praksis og regelverk for godtgjørelse av fylkespolitikere.