Pustehull fra kreften

Når mor, far eller søsken rammes av kreft, er det godt å vite at der finnes et sted der ute - et sted der du kan møte likesinnede og der det fremdeles er lov til å le både høyt og støyende - eller å la det være.