Herdla i skuddet

Åshild Rosnes begynte å skyte da hun var ti og fikk rifle til 13 års dagen. På Herdla er det god rekruttering til skytesporten.