Betalar millionar i unødig NRK-lisens

Bergen kommune gjer kvart år opp TV-lisens for over tusen eldre som bur på institusjon. Millionane skulle aldri vore betalt.