Hardangerbrua ut på anbod

I dag går Hardangerbrua ut på anbod. Fristen er november 2008, og anleggstart er venta våren 2009. Med normal framdrift betyr det bruopning våren 2013.