Tid for oppbrot

Det er enno føremiddag. Ein ølboks duppar i vassflata i innsiglinga til Våge, og der er ein til. Kan hende er det standarden som er sett for Tysnesfest.