Pliktløp i Hardangernatur

Frå båtdekket kan departementsfolk og motstandarar danna seg eit bilete av korleis ei 420 kV kraftline gjennom Hardanger vil ta seg ut frå Hardangerfjorden.