Fnyser av Oddekalv

Ifølge Kurt Oddekalv foregikk det tøffe forhandlinger mellom ledelsen av redningsaksjonen og kapteinen om bord på «Server».