Får ikke kreve bompenger

Innkreving av bompenger før broen er bygget kan være i strid med Norges EU- forpliktelser.