Bompenger helt til 2025

Byrådet i Bergen fikk det som de ville. Bompengesatsen blir som i dag, men for å få inn nok penger utvides bompengeperioden.