Kollisjon i Solheimslien

Bil og skuter braket sammen. Smell også i Sandslivegen.