• FOTO: Per Marifjæren

Lokalt styre av verneområda

Regjeringa vil opprette lokale, interkommunale verneområdestyre til å forvalte nasjonalparkar og landskapsvernområde i Norge.