Små kraftverk provoserar stort

Hordaland fylkesutval vatna ut restriksjonane i småkraftplanen framfor høyringa. Det provoserer naturvernarane.