Smell på smell etter tunnel

På to dager har tre biler snurret rundt og krasjet ved utgangen av Damsgårdstunnelen. Vegvesenet innrømmer isproblemer på veiene.