• En grisk måte å rane lommebøkene våre på, mener kollegene på Laksevåg. De har startet underskriftskampanje mot rushtidsavgiften.

— Hvis man skal jobbe åttetimersdag og ha et familieliv ved siden av, er det umulig for oss å unngå å kjøre i rushet, mener Kjetil Nysæter og Maria Louise Larsen.

Samboerparet bor på Kalandseid og jobber begge i teknologibedriften ClampOn på Laksevåg. På grunn av henting av barn i barnehager kjører de hver sin bil til jobb. Når det blir innført køprising vil det bli en dyr fornøyelse.

1400 kroner måneden

— Selv med rabatt vil det nå koste 72 kroner å passere bomringen i rushtiden begge veier. Det blir 1400 kroner i måneden - pr. bil. Det er mulig dette ikke er mye penger for en del politikere, men for min økonomi er det stort inngrep, sier Anette Isaksen.

Hun er kollega med Nysæter og Larsen, og ble så sint da hun leste om rushtidsavgiften at hun startet en underskriftsaksjon blant de ansatte i bedriften.

— Vi ligger innenfor bomringen, mens de fleste ansatte bor utenfor. På sikt tror jeg dette kan skade oss som bedrift. Ansatte vil vurdere å finne seg jobb utenfor bomringen for å slippe disse ekstrautgiftene, tror hun.

Av ClampOns 100 ansatte, har 81 skrevet under oppropet mot rushtidsavgift. I helgen ble oppropet sendt til bystyrepolitikere. Isaksen håper andre bedrifter vil henge seg på, og at det skal påvirke bystyret til helst å skrote hele ideen, men i hvert fall senke satsene og minske tidsrommet som regnes som rushtid.

— Folk skal hente barn og ha et normalt familieliv. Da kan de ikke forskyve hele dagen, sier hun.

- Buss ikke alternativ

Selger Baard Brattebø peker på at han er kontraktfestet til en kjernetid mellom 09.00 og 15.00. Dermed er det i praksis umulig for ham å unngå rushtiden. Å ta buss fra boligen i Os til Laksevåg er heller ikke særlig aktuelt.

— Da hadde jeg brukt halvannen time eller mer hver vei. Denne avgiften er lett å forholde seg til for dem som bor og jobber langs kollektivtraseene, men ikke for alle oss andre, sier han.

I Kringsjåveien, et par hundre meter fra bedriften, går det buss et par ganger i timen. Men den går kun fra Olav Kyrres gate i sentrum. Det betyr at det er tungvint for dem som eventuelt skal bytte fra annen buss eller tog.

Byrådet har sagt at rushtidsavgiften ikke skal bringe flere kroner inn i kassen totalt, og at målet er at folk skal bruke kollektivtilbudet eller kjøre på andre tidspunkt. Derfor blir bompengetakstene satt ned til 19 kroner utenom rushet og i helgene. Men folkene bak underskriftsaksjonen har ingen tro på det målet.

— Når rushtidsavgiften begynner så tidlig som 06.30, da det knapt er en bil på veiene, viser det at politikerne først og fremst vil grave dypere i lommebøkene våre, sier Isaksen.

Ingen nåde

Da bystyrets komité for miljø og byutvikling behandlet byrådets forslag rushtidsavgift torsdag, ble det kun gjort noen små endringer på innstillingen.

Det betyr at bystyret ønsker at det skal koste 45 kroner mellom 06.30 og 09.00, og mellom 15.00 og 17.00.

— Men vi er opptatt av at det ikke skal gi mer bompenger inn totalt sett. Dessuten vil vi ha med en merknad om at vi så snart som mulig heller vil bruke miljødifferensierte bompenger når det blir tillatt, sier komitéleder Asle Steiestøl Wingsternes (H).

Han har forståelse for misnøyen med rushtidsavgift. I utgangspunktet er det et tiltak Høyre er imot, men bystyreflertallet tvang byrådet til å legge frem et forslag til rushtidsavgift.

Programkomiteen i Bergen Høyre - ledet av byrådsleder Martin Smith-Sivertsen - har derimot foreslått at rushtidsavgift skal inn i programmet. Det avgjøres i slutten av mars, men alt tirsdag er det årsmøte i Bergen Høyre.