Megafonselger amok

Selgeren var så rasende over en redaksjonell avgjørelse i bladet at redaksjonen måtte ringe politiet.