Vil ikkje tilbake til vindmøller

Utflytt Solund-ungdom åtvarar no heimkommunen om at vindkraftplanane gjer det mindre attraktivt å flytte heim.