Muddersøk etter Dung

Søker denne uken etter Dung Tran Larsen med sonar på Sotra.