– Sjokkert

– Det er ikke er uvanlig at barn organiserer seg, men det er svært sjelden at det får så alvorlige utslag som i denne saken, sier barnevernssjef Jan Helge Ringstad til Åsane Tidende.

  • Magne Fonn Hafskor
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

Barnevernssjefen var ikke kjent med at politiet hadde pågrepet de unge lovbryterne før han så det i Åsane Tidende på fredag.

– Jeg kjenner til at politiet har jobbet med saken, men dette var sjokkerende, sier han.

– Godt signal

– Hva vil dere gjøre i denne saken?

– Det er opp til politiet å avgjøre om de skal sende melding videre til oss. Vi kjenner ikke navn og identitet på disse barna, og uten det kan vi ikke gjøre noe.

– Hva kunne dere gjort?

– Det er vanskelig å si noe om uten at jeg kjenner til de enkelte sakene. Et aktuelt tiltak kunne vært å gi veiledning og oppfølging til de enkelte familiene. Jeg har oppfattet at alle foreldrene har samarbeidet med politiet. Det er et godt signal.

Moderne kommunikasjon

Ringstad tror at mobiltelefoner og internett har vært flittig brukt av barna for å holde kontakten med hverandre.

– Moderne elektronikk gir barna uante muligheter for kommunikasjon, sier han.

– Bør foreldre begrense bruken av slike hjelpemidler blant tenåringsbarn?

– Det er vanskelig å svare ja på det. Dersom de begrenser bruken, vil det likevel ikke umuliggjøre slike hendelser. Helt generelt tror jeg at foreldre noen ganger bør vurdere å ha PC-utstyr stående på stuen – og insistere på at barna gir fra seg mobilen når de legger seg.

Dette sier barnevernloven:

§ 1-1. Lovens formål.

Formålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

§ 3-1. Barneverntjenestens forebyggende virksomhet.

Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette.

§ 4-2. Meldinger til barneverntjenesten.

Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser.

§ 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser .

Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet.

§ 4-24. Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke.

Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet, ved vedvarende misbruk av rusmidler, eller på annen måte, kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet, plasseres i en institusjon for observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling i opptil fire uker.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. 13 barn pågrepet

  2. – Bekymringsfullt

RÅD TIL FORELDRE: ¿ Hold øyne og ører åpne, råder Jan Helge Ringstad, som også tror det kan være lurt å innføre regler for bruk av mobiler og internett.
NORGES LOVER: Hensynet til barnets beste står sterkt i Barnevernloven fra 1992, som erstattet den tidligere loven fra 1953.
BT anbefaler

Fleire titals barnehagar treng oppussing. Sjå lista.

Dårleg vedlikehald og nye krav gjer at fleire av barnehagane i Bergen må totalrehabiliterast eller rivast.

LES SAKEN