Trangt om plassen i skolegården

Skoleelever skal ha godt med plass å boltre seg på - i teorien. I Bergen er utearealet for lite for to av tre elever. Forskjellene skolene imellom er enorme.