Gratis ved Ulriksbanen

EuroPark stanset i går både utstedelsen av bøter og avgiftsparkeringen ved den ulovlig anlagte p-plassen ved Ulriksbanen.