Utsette Osheim-dom

Styret i Helse Bergen utsette i går saka om Osheim behandlingsheim skal leggjast ned.