Alvorlig nedgang for buekorpsene

Buekorpsene i Bergen sliter for å overleve. Antall innmeldte er halvert på 25 år, og soldatene blir stadig yngre.