Halsnøy-saken i 4. runde

Dommerne godtar ikke frikjennelsen av to drapstiltalte i Halsnøy-saken. Faren til den ene av dem er kjent skyldig i legemsbeskadigelse med døden til følge.