De rikeste gode for syv bybudsjett

De 100 rikeste i Hordaland og Sogn og Fjordane er gode for 96 milliarder kroner.