- Dette er ikke angiveri, Friele

RV-blogger Stine Akre ut mot Herman Frieles utfall mot «sjofle angivere».