Unikt villrein-prosjekt

Et stort forskningsprosjekt er i gang for å samle kunnskap om villreinen i Langfjella - fra Sogn i nord, via Vidda til Agder i sør.