- Kolliderte på utrykning

En brannbil som var på utrykning til denne bilen, skal selv ha forårsaket en ulykke.