Anker frifinnelse for babyvold

Politiet mente faren hadde brukt grov vold mot sin fire måneder gamle sønn, men retten frifant ham. Nå har statsadvokaten anket.