Underskriftsaksjon <br/>mot asylmottak

Folk i Bremanger har startet underskriftsaksjon for å forhindre at det kommer 90 asylsøkere til kommunen.