- Var nok litt uoppmerksom

Bilist endte i grøften.