Avviser diskriminering

Mens skolesjefen mener diabetikere er uskikket i jobben, gir fengselsdirektøren dem gode skussmål.