Retter opp skjevfordeling

Helseminister Sylvia Brustad lover at regjeringen skal rette opp all skjevfordeling i sykehussektoren.