Går utover dei svakaste

Nedlegginga av sengeposten i Florø vil særleg ramme eldre og kronisk sjuke.