Kø av klager mot NAV

Et halvt år på å behandle enkle rutinesaker. Stadig skifte av saksbehandlere. Vanskelig å få kontakt. Klagestormen øker mot NAV. Nå er ryddesjauen i gang.