Helsetilsynet refsar kommunen

Statens helsetilsyn meiner ingen tok ansvar for å samordne oppfølgingsarbeidet etter eksplosjonsulukka ved Vest Tank i Gulen.