100 nye lærere til bergensskolen

Flere lærere og realfagsløft skal gi bergenselevene bedre undervisning. Men mest går til bygging av skoler og barnehager.