Ikke lenger verdensmester

Det er bråstopp i regjeringens bruk av ord og uttrykk som verdensmester, verdens ledende, verdens største og første om fangstanlegget for CO2 på Mongstad.