Opplever Bydrift som en belastning

Ansatte i Bydrift har opplevd den siste tiden som en belastning. Nå kjemper de for å stoppe oppsplitting og salg av virksomheten.