Tommel ned for Jondalstunnelen

Jondalstunnelen blir for dyr, meiner fylkesrådmann Paul M. Nilsen. Han vil droppa prosjektet til 808 millionar kroner.