Villaksen fredet

Nå er det forbudt å fiske villaks i Daleelva.