Gulen sa ja til kongen

Gulen kommune godkjenner plasseringa av kongestatuen på Skjerjehamn. Kommunestyret ser vekk frå naboens protestar.