Kutter bruk av privatklinikker

Helse Vest har som resten av sykehussektoren kuttet bruken av privatklinikker.