Gir og tar fra fattige barn

Barnetillegget skal fra 1. juli bli 800 kroner månedlig per barn. Samtidig fjernes et tillegg på 600 kroner for barn i skolealderen.