- Neddoping stadig vanligere

En av fem som oppsøker voldtektsmottaket i Bergen, husker lite eller ingenting av det som har skjedd.