Vil på bane, må på vei

Kapasiteten på godsterminalen på Nygårdstangen er sprengt, mener transportørene. –Veksten ut fra «miljøbyen» Bergen vil komme på vei.