Frisk med lang utdanning

Lang utdannelse beskytter mot angst og depresjoner - også over tid.