Mannen som politikk

Mannspanelet går inn for å reformere enkelte sider ved mannsrollen. Det burde være helt naturlig.