- Tilranet rolle som overkontrollører

Ikke mange yrkesgrupper må finne seg i å bli filmet når de jobber, men det må vi.